Tuinblog - De perfecte tuin
De mooiste bijenplanten voor in de tuin

De mooiste bijenplanten voor in de tuin

Helaas hebben we al vele jaren achtereen te maken met wereldwijde bijensterfte. De oorzaak kan gezocht worden in de steeds verder krimpende natuurgebieden, klimaatsverandering en het onzorgvuldig en (onnodig) veel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor gaat het momenteel met zo’n 60% van alle bijensoorten zorgwekkend slecht en daalt de populatie (helaas) nog steeds ieder jaar. Dit kan op de lange termijn op wereldwijde schaal voor voedselproblemen gaan zorgen. De bij vervult namelijk een enorm belangrijke rol als het gaat om de bestuiving (vruchtvorming of zaadvorming) van de plant.

Gelukkig is het probleem inmiddels ook bij de overheid bekend en zijn er de laatste jaren goede initiatieven gestart om de bijensterfte terug te dringen. Niet alleen de overheid, maar ook wij als burger kunnen met eenvoudige maatregelen de bijen en hommels helpen. In dit artikel zal aandacht worden besteed aan de juiste drachtplanten voor de bij in jouw tuin.

Hoe kun je de bij helpen?

De bij is vanaf het vroege voorjaar tot late najaar actief. Dit betekend dat de bij op zoek gaat naar voedsel en vliegt hierbij van bloem naar bloem. Door het bezoeken van deze bloemen vindt bestuiving van de bloem plaats. Zoals eerder vermeld vervult de bij dus een enorm belangrijke taak in onze voedselketen. Wanneer natuurgebieden krimpen zijn er steeds minder mogelijkheden om op zoek te gaan naar voedsel. Als daarbij de gewassen ook nog worden bespoten met middelen waar de bij niet tegen kan vormt dit een dubbel probleem. Denk aan de bij en maak dus geen gebruik van bestrijdingsmiddelen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bij. Om te zorgen dat er voldoende voedsel is, kun je zogenoemde drachtplanten in de tuin zetten. Dit zijn over het algemeen planten die relatief veel nectar vormen en dus populair zijn onder de bijen, hommels en vlinders. Probeer hierbij zoveel mogelijk te combineren dat er zowel in het voorjaar, zomer en najaar bloeiende planten in de tuin te vinden zijn. Dit zorgt niet alleen jaarrond voor kleur in de tuin, maar ook jaarrond voor voedsel voor de bij.

Kies de juiste beplanting

Met behulp van de juiste beplanting kun je de bij enorm helpen. Hieronder volgen enkele veelgebruikte en mooie bijenplanten van Plant & Grow. Door één of meerdere van deze planten in je tuin te zetten draag jij al bij aan het terugdringen van de wereldwijde bijensterkte.

 • Viburnum tinus
 • Salvia officinalis ‘Berggarten’
 • Centaurea montana
 • Stachys byzantina
 • Hypericum calycinum
 • Pachysandra terminalis
 • Coreopsis verticillata
 • Aster ageratoides ‘Asran’
 • Achillea millefolium ‘Cerise Queen’
 • Buddleja davidii ‘Pink Delight’
 • Verbena bonariensis
 • Malva moschata ‘Rosea’
 • Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’
 • Ilex crenata ‘Convexa’

Meer informatie over bijen en drachtplanten vind je op de website van Plant & Grow.