Tuinblog - De perfecte tuin

Kies voor wozwaardespecialist.nl en verlaag woningwaarde (WOZ)

Deze beschikking met vermelding van de vastgestelde woz waarde krijgt u jaarlijks opgestuurd. Indien u het niet eens bent met de woz beschikking kan u hiervoor bezwaar aantekenen. Wij stellen op deze website alvast een voorbeeldbrief ter beschikking. Denk eraan dit bezwaar goed te motiveren!

Bezwaar woz indieningstermijn

Indien u bezwaar heeft tegen de WOZ beschikking moet u dit binnen de 6 weken dagtekening bij de gemeente indienen. Doet u dit niet binnen deze termijn, dan is de waarde voor uw woning of bedrijfspand voor 1 jaar vastgelegd en is bezwaar niet meer mogelijk. Bezwaar woz is uiteraard ook mogelijk wanneer de beschikking niet voor u bestemd is of wanneer de onroerende zaak niet naar behoren is aangeduid.

Uitspraak bezwaarschrift

Wanneer u een bezwaar heeft ingediend bij de gemeente zal u uitspraak hierover moeten afwachten. Indien u het niet eens bent met deze uitspraak kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Mocht u het nog niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank kan u in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Indien u zich dan nog benadeeld zou voelen kan u als laatste stap in cassatie bij de Hoge Raad. Uiteraard zijn voor al deze stappen griffierechten verschuldigd. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaarschrift ter zake bezwaar woz, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. In laatste instantie kunt u eventueel in cassatie bij de Hoge Raad.

Woz waarde berekenen

Goed nieuws voor wie de woz waarde wil gaan berekenen voor zijn woning: Staatssecretaris Weekers van financiën heeft eind 2011 laten weten dat hij de woz waarde van woningen openbaar wil maken. Momenteel is er weinig inzicht in hoe de woz waarde bepaald wordt en desgevallend is deze voor vele woningeigenaren niet te begrijpen en te controleren. Dit brengt met zich mee dat nogal wat woningeigenaren zich geneigd voelen een bezwaar in te dienen tegen de woz waardebepaling, wat uiteraard tot een hoop administratieve taken met zich meebrengt voor de overheid. Wellicht wordt de woz waardebepaling door het invoeren van deze wijziging heel wat overzichtelijker en beter begrijpbaar. Er is tevens sprake van een uitgebreider taxatieverslag welke meer informatie zal bevatten dan het huidige verslag. Wacht niet langer en start een bezwaarprocedure WOZ waarde verlagen.

Hoe kan ik zelf de woz waarde berekenen?

Je kan je woning laten taxeren door een makelaar. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden, het voordeel is dan wel dat je dit taxatierapport kan gebruiken bij het aanvragen van een eventuele hypotheek. Door middel van de basistoetsing op hypotheker.nl kan je een schatting maken van de waarde van je woning. Deze tool gebruikt verkoopgegevens van heel Nederland.