Tuinblog - De perfecte tuin

De voor- en nadelen van glastuinbouw

De voorbije jaren is de populariteit van glastuinbouw aanzienlijk toegenomen. Het betreft hier in de praktijk een vorm van beschermde teelt waarbij er gebruik wordt gemaakt van een kas met glas. Dit glas doet dienst als een soort van barrière tussen enerzijds de lucht buiten de kas en anderzijds de lucht binnen in de kas. Deze lucht is uiteraard gecontroleerd waardoor er onder gunstige omstandigheden niet alleen bloemen, maar bijvoorbeeld ook groenten kunnen worden gekweekt. Dat er bij deze kassen gebruik wordt gemaakt van glas hoeft niet te verbazen. Het aanwezig glas dient er namelijk voor te zorgen dat het zonlicht kan worden doorgelaten. Dit is essentieel voor de planten om te kunnen groeien. Bent u ook wel iemand die geïnteresseerd is in de mogelijkheden van glastuinbouw? Wilt u dan ook graag ontdekken welke mogelijke voor- en nadelen er hier allemaal aan verbonden zijn? Dat is mogelijk door even de informatie te bekijken welke is terug te vinden hier op deze pagina!

             Wat zijn de voordelen van glastuinbouw?

Laat ons in eerste instantie beginnen met het positieve van glastuinbouw. Er kan worden vastgesteld dat er aan glastuinbouw toch wel verschillende interessante voordelen verbonden zijn ten opzichte van het kweken van bijvoorbeeld planten en groenten in de buitenlucht. In kassen is het bijvoorbeeld mogelijk om volledig zelf te bepalen hoeveel de temperatuur moet bedragen. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook zeer concreet kan worden bepaald hoeveel licht en water bepaalde planten moeten krijgen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat er ook zonder probleem op voorhand kan worden ingeschat welk gewas wanneer ongeveer klaar zal zijn. Tot slot is het ook nog eens mogelijk om het volledige jaar hetzelfde product te kunnen kweken. Dat is iets wat in de buitenlucht doorgaans helemaal niet kan.

             Wat zijn de nadelen waar u rekening mee moet houden?

Gebruikmaken van glastuinbouw als mogelijkheid om te kweken gaat in de praktijk evenwel ook steeds gepaard met bepaalde nadelen. In eerste instantie moet er op dit vlak bijvoorbeeld worden gedacht aan het milieu. Het kost namelijk een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan energie om de kassen dag en nacht op temperatuur te houden. Bovendien is het zo dat bepaalde gewassen ook nog eens speciale of extra verlichting nodig hebben. Bovendien spreekt het voor zich dat er in kassen ook gebruik wordt gemaakt van mest en bestrijdingsmiddelen. Deze hebben uiteraard als doel om de planten beter te doen groeien.

             Samenwerkingsverband met kassenbouwers

Om tot oplossingen en nieuwe mogelijkheden te komen, kan het voor kassenbouwers gunstig zijn om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Door samen te werken kunnen nieuwe technologieën sneller worden getest en toegepast.

Een organisatie als TNO houdt zich o.a. bezig met dit soort samenwerkingsverbanden. TNO beschikt over een schat aan innovatieve technieken, die kunnen zorgen voor de versnelling van de toepasbaarheid van nieuwe technieken en mogelijkheden. Juist door samenwerkingsverbanden aan te gaan, is het mogelijk voor ondernemers om belangrijke, grote vraagstukken op het gebied van glastuinbouw op te lossen.

Meer lezen over de nieuwste innovaties voor een duurzame toekomst van de glastuinbouw, lees dan vooral verder…